pasaulis

pasaulis
1 pasáulis sm. (1) 1. SD358 visa žemė; Žemės rutulys: Pasaulio tautos nenori karo sp. Vargšas vienas kaip pirštas pasiliko pasaulyje J.Jabl. Auga ir stiprėja socializmo ir demokratijos stovykla visame pasaulyje (sov.) sp. Visame pasaulėj[e] nėr taip balto medaus kaip Žemaičiūse S.Dauk. Ir siuntė kvieslius in visas keturias pasaulio šalis V.Krėv. Netrukus garsas apie tos mergaitės gražumą ir turtus pasklido po visą pasaulį J.Balč. Vaikas, pasiėmęs šuniuką ir kačiuką, išėjo į pasaulį LTR(Ig). Kolei pasaulis platus stovės SGII12. | Pasáulio (didžiausia, daugiausia sverianti, pasaulinė) kiaulė Dbk. ^ Yra ir teisybė pasauly, tik kad akla J.Jabl. Ar vienas pasauly šuo margas?! KrvP(Krn). 2. visi žmonės; aplinkiniai žmonės: Jau tam pasauliui visam neįtiksi . Aš troškau vien džiaugsmą pavyti pasauliui ir sau S.Nėr. Iš jum visas pasáulis juokias Gg. Aš regimai bylojau pasauliui DP158. Jūs verksite ir raudosite, o pasaulis džiaugsis DP212. Gal manai, kad visas pasaulis tik tavo akimi turi žiūrėti?! KrvP(Dl). Be aukso gyvendamas, pasaulis tiek bėdų nepatirtų KrvP(Km). ^ Juoda karvė visą pasaulį išbadė (naktis) Vkš. Maža moterėlė visą pasaulį apdengia (adata) Stč. 3. visata: Pasaulis yra dėsningas materijos judėjimas . Pasaulis yra pats iš savęs sp. Kasg tenai bus, kad dangus ir žemė ir visas pasaulis padrebės? DP7. 4. dangaus kūnas arba kūnų visuma Saulės ar kitos žvaigždės aplinkoje: Ilgus amžius žmogus svajojo apie naujus pasaulius sp. Susidarė moksliškai pagrįstas įsitikinimas, kad žmogus galės pasiekti kitus pasaulius sp. Parodysiu aš tau istoriją jau buvusių, dar esančių ir būsimų pasaulių V.Kudir. 5. šalis, kraštas, apylinkė: Po visus pasáulius karas prasidėjo Vrnv. O pradėdamas nuo pasaulio Kretingos, kuriame visų daugiausiai žuvau, rinkdamas augymes šviežias, po tam nusidaviau į Palangą P.kokio krašto, apylinkės gyventojai, žmonės: Dabar jau i mūso pasáulis išsivažinė[ja] (daug kur nuvažiuoja), jau suka tą kalbą (ima kitaip, ne savo tarme kalbėti) Pkl. 6. visuomenės dalis, žmonės, kuriuos sieja bendri bruožai, bendros pažiūros, veikla: Du pasauliai stovi vienas prieš kitą šioje didžioje kovoje: kapitalo pasaulis ir darbo pasaulis (sov.) . Imperializmo pasaulis vis labiau smunka, vis labiau susipainioja neišsprendžiamuose prieštaravimuose (sov.) sp. Kad ne vietų vardai, tai dar ir šiandie mokslo pasaulis nežinotų apie kuršių, sėlių, žiemgalių kalbas K.Būg. Vis labiau man aiškėjo, kad ilgiuosi meno, dailės pasaulio . 7. atskira tam tikrų gamtos reiškinių sritis: Visas šiuolaikinis organinis pasaulis yra milijonus metų trukusio raidos proceso produktas . Gyvūnijos pasaulis vandenynuose kur kas gausesnis negu sausumoje . 8. tam tikra žmogų supančios tikrovės, psichinio gyvenimo reiškinių sritis: Tada mano mažutė vargšė galva svajodavo apie nuostabius daiktus ir dar nuostabesnį vaiko pasaulį P.Cvir. A. Vienuolis „Puodžiūnkiemyje“ labai retai tiesiogiai teanalizuoja personažų vidinį pasaulį, jų jausmus bei mintis, jų psichologinius išgyvenimus K.Kors. Tas tylėjimas buvo visas sielvarto pasaulis J.Balč. Ji nieko daugiau nenori, tik išsaugoti sau tą mažytį, taikų širdies pasaulėlį, tolimą nuo gyvenimo audrų, nuo keršto, neapykantos . Jos minčių pasaulis jam pasirodė siauras, dargi juokingas J.Avyž. Mes gyvename ne tik žmonių visuomenėje, bet ir daiktų pasaulyje . Vakarais, sunkiu atodūsiu palydėjęs dar vieną be naudos užgesusią dieną, pirmininkas sėsdavo už stalo ir pasinerdavo skaičių pasaulyje J.Avyž.
◊ anàs (ateĩsiantis, tàs) pasáulis tikinčiųjų supratimu, pomirtinis gyvenimas: Šiame pasauly juk nebepasimatysime, o ar teks aname, nežinau V.Krėv. Nebus jam atleistas [nusikaltimas] nei šitame, nei aname pasaulyje DP548. Staiga krito, suriko ir – aname pasáuly Prn. Idant ateisiančiame pasaulyje ... amžiną algą imtumbime DP584. Nebėkim, nueisma žiungsniais tan pasáulin .
kaĩp pasáulis stóvi niekada: Kaip pasaulis stovi, negirdėta, kad žmogus pats nusikąstų pirštą Jnš.
šìs (šìtas, tàs) pasáulis tikinčiųjų supratimu, žemiškasis gyvenimas kaip priešingybė pomirtiniam: Atrodo ne šiõ pasaulio žmogus . Nebe šiõ pasáulio gyventojas (arti mirties) 284. Šimè pasáulyje daug vargų K. Iškeliavo iš šiõ pasáulio (mirė) Prn. Abu mano seneliai buvo atsiskyrę su šiuo pasauliu J.Marc. Kuryji yra brangesnė neg visas tasai pasaulis DP197.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pasaulis — pasáulis dkt. Pasáulio kili̇̀mo teòrija …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pasaulis — statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. world vok. Welt, f rus. мир, m pranc. monde, m …   Fizikos terminų žodynas

  • pasaulis — 2 pãsaulis sm. (1) 1. saulės apšviečiama vieta: Atsisėsk pãsaulyje NdŽ. Atsisėsk į pãsaulį NdŽ. 2. klimatas: Augymė, atmainingūse pãsauliūse gyvenanti, kitokią lytį kokios savo dalies įgauna P …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasaulis — 3 pasaũlis sm. (2); CII1141 saulės neapšviečiama vieta: Pasaũly sniegas kartais išsilaiko net iki Sekminių Ck. ◊ į pasaũlį nueĩti pasidaryti blogu žmogumi: Koks te žmogus: jis pasaũlin nuẽjo Ck …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • trečiasis pasaulis — statusas T sritis Politika apibrėžtis Terminas, apibendrintai įvardijantis besivystančias Afrikos, Azijos ir Lotynų Amerikos šalis. Terminas įėjo į apyvartą Šaltojo karo metais, kai didžiosios pasaulio valstybės buvo susiskirsčiusios į… …   Politikos mokslų enciklopedinis žodynas

  • Welt — pasaulis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. world vok. Welt, f rus. мир, m pranc. monde, m …   Fizikos terminų žodynas

  • monde — pasaulis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. world vok. Welt, f rus. мир, m pranc. monde, m …   Fizikos terminų žodynas

  • world — pasaulis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. world vok. Welt, f rus. мир, m pranc. monde, m …   Fizikos terminų žodynas

  • мир — pasaulis statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. world vok. Welt, f rus. мир, m pranc. monde, m …   Fizikos terminų žodynas

  • žemė — žẽmė sf. (2) KBII92, KII3, K, LsB266, K.Būg, Š, Rtr, RŽ, FrnW, KŽ; SD1215, SD452, H171, R122, MŽ, MŽ161, Sut, N, L, LL322 1. I, DŽ, NdŽ astr. penkta pagal dydį Saulės sistemos planeta, kurioje gyvename (tikrinis pavadinimas): Žemės apskritumas R …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”